Hur vill du att din förlossning ska vara?

Att vara gravid och föda barn är en stor och viktig händelse i livet. Vi ger dig tryggheten att föda på dina egna villkor, i lugn och ro, och med erfarna barnmorskor.

Våra fördelar

trygghet

Under graviditeten lär vi känna varandra så att när ert barn föds har vi byggt upp en god tillit till varandra.

Erfarna barnmorskor

Vi har lång erfarenhet från förlossningsvården, BB och mödravården. Detta ger oss en stabil grund. Erfarenheten från hemfödslar ger oss kraft, livsglädje och lust.

föda på dina egna villkor

Barnmorskorna i Föda i Skåne delar samma drivkraft - att erbjuda stöd anpassat efter den enskilda individens behov.

Vi hjälper dig

om oss

Vill du föda hemma? Vi hjälper dig

För er som vill föda hemma, få stöd genom graviditeten och under förlossningen. Vi finns här för er. Föd – som ni vill.

Vilka tjänster erbjuder vi?

Våra tjänster

Vi kan erbjuda hjälp och stöd både under graviditet och förlossning

Vi erbjuder hemförlossning

Hemförlossning

Har ni funderat på att föda hemma? Vi hjälper er få en bra födsel.

Vår övertygelse är att de flesta som föder barn gör det för att de önskar att bli föräldrar.