Mama Mia Klara

-

Mama Mia Klara

Kontinuerligt stöd genom Mama Mia Klara

-

Vi erbjuder kontinuerligt stöd

Tillsammans med Mama Mia Klara vill vi erbjuda ett kontinuerligt stöd, genom graviditeten, under förlossningen, och efter att ert barn är fött.

Forskning visar att behovet av ryggbedövning minskar med närvaro av en barnmorska. Om det dessutom är en barnmorska som man lärt känna under graviditeten och delat sina tankar och förhoppningar med ökar chansen att få en god förlossningsupplevelse. Som barnmorskor kan vi också värdera de råd och riktlinjer som ni får ta del av under er födsel och hjälpa er navigera för att få den individuella omvårdnad som passar just er! I rollen som kontinuerligt stöd har vi inget medicinskt ansvar inne på förlossningen, men i vår roll som barnmorska kan vi förklara behovet av eventuella interventioner eller vara er röst när det behövs. Stödet under födseln kanske börjar hemma hos er under öppningsskeedet, fortsätter inne på förlossningen och avrundas med amningsstöd vid behov när barnet är fött.

I det kontinuerliga stödet ingår en-två träffar hemma hos er innan förlossningen där vi går igenom era erfarenheter och önskemål samt en rebozobehandling. Jour från v 37+0 tills barnet är fött och ett återbesök 1-2 veckor efter födseln.

Kostnaden för kontinuerligt stöd är 15.000 kr.

Gå in på Mama Mia Klara, boka din tid för hälsosamtal eller maila oss så ringer vi upp.

Föda i Skåne erbjuder självklart både kontinuerligt stöd och hemfödsel även om du  inte går på Mama Mia Klara.
Varmt välkomna till oss!